KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2020/2021

1. Organizacja roku szkolnego

01.09.2020 godz.9.00

Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego

01.09.2020 - 24.01.2021 29.01.2021

25.01.2021 - 13.04.2021

25.01.2021 - 25.06.2021

semestr 1 dla klas I-IV

semestr II dla klasy IV

semestr II dla klas I-III

23.12.2020 – 31.12.2020

Zimowa przerwa świąteczna

15-28.02.2021 04-17.01.2021

Ferie zimowe

13.04.2021

Zakończenie zajęć lekcyjnych w klasie IV

01-07.04.2021
01-06.04.2021

Wiosenna przerwa świąteczna

28.04.2021
04.05.2021

Uroczystość wręczenia świdectw dyplomowych uczniom  klas IV

25.06.2021 godz.9.00

Uroczyste zakończenie roku szkolnego

26.06- 31.08.2021

Ferie letnie

 

2. Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych

02.11.2020

1

Poniedziałek po Wszystkich Świętych

4-7.05.2021

4

Egzaminy maturalne – wolne dla klas I-III

04.06.2021

1

Dzień po Bożym Ciele

 07.06.2021

1

Egzaminy wstępne– wolne dla klas I-III

 

3. Terminy klasyfikacji

19.01.2021 27.01.2021 godz.15.45

Rada klasyfikacyjna dla klas  I- IV – 1 półrocze

 

12.04.2021 godz.15.45

Rada klasyfikacyjna dla klasy IV  -  dopuszczenie do obrony prac dyplomowych

 

21.06.2021 godz.15.45

Rada klasyfikacyjna dla klas I-III

 

 

4. Terminy przeglądów i egzaminów dyplomowych, egzaminów maturalnych i egzaminu wstępnego

…...11.2020

Ogólnopolski przegląd z rysunku, malarstwa I rzeźby klas III

ok. 25.11.2020

Przegląd z projektowania graficznego klasy IV

ok. 17-20.11.2020

Diagnoza z Operonu (tzw. matura próbna)

ok. 05-08.01.2021

Diagnoza z Nowej Ery (tzw. matura próbna)

ok. 10.02.2021 lub ok. 03.03.2021

Przegląd z projektowania graficznego klasy IV

20-21.04.2021

22-23.04.2021

(27.04.2021)

Teoretyczne egzaminy dyplomowe (hist.sztuki)

Praktyczne egzaminy dyplomowe (proj.graficzne)

(ewentualne egzaminy poprawkowe)

Maj 2021 – zgodnie z kalendarzem OKE

Egzaminy maturalne

07.06.2021 godz.9.00

Egzaminy wstępne do klasy I

 

5. Plan spotkań z Rodzicami i informowania o ocenach przewidywanych

02-03-04.09.2020 godz. 16.00

Zebranie z Rodzicami i wybór Rady Rodziców

 

15.12.2020 godz.16.00

 

Zebranie z rodzicami - informacja o przewidywanych ocenach półrocznych  w klasie I- IV

 

09.03.2021 godz.16.00

Zebranie z rodzicami - informacja o przewidywanych ocenach końcoworocznych w klasie IV

 

25.05.2021 godz.16.00

 

Zebranie z rodzicami - informacja o przewidywanych ocenach końcoworocznych w klasach I-III

 

 

6. Plan uroczystości i wydarzeń szkolnych

Do 11.09.2020

Wybory Samorządu Uczniowskiego

11.11.2020

Udział delegacji szkolnej w obchodach powiatowych z okazji 102 rocznicy odzyskania niepodległości w Kole

06.12.2020 godz. 16.00

Przedświąteczna aukcja obrazów

16.12.2020

Wigilia Szkolna

luty 2021

Studniówka

09.02.2021 – 12.00, 15.00, 17.00

05.03.2021– 12.00, 15.00, 17.00

16.03.2021– 12.00, 15.00, 17.00

16.04.2021– 12.00, 15.00, 17.00

Drzwi Otwarte

01.03.2021

Apel poświęcony Żołnierzom Wyklętym

11.04.2021 godz.16.00

Wiosenna aukcja prac plastycznych

03.05.2021

Udział delegacji szkolnej w obchodach powiatowych z okazji Święta Konstytucji 3 Maja w Kole

 

Maj/czerwiec 2021

Szkolny plener rysunkowo-malarski dla klas LP I-III
i klasy II LSP

Wg kalendarza CEA

Udział w konkursach, plenerach I przeglądach średnich szkół plastycznych

Wg harmonogramu

Wyjazdy do teatru

Wg harmonogramu

Spotkania z przedstawicielami wyższych szkół artystycznych

 

Uwaga! Ze względu na trwającą epidemię Covid-19 planowane imprezy szkolne mogą odbyć się w innym terminie lub mogą zostać odwołane