W skład Zespołu Szkół Plastycznych w Kole wchodzi czteroletnie Liceum Plastyczne i dwuletnie Policealne Studium Plastyczne. W szkole uczy się średnio około 120 uczniów. Organem prowadzącym jest Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, a organem nadzorującym - Centrum Edukacji Artystycznej.

 

Liceum Plastyczne

W programie nauczania znajdują się przedmioty artystyczne i ogólnokształcące. Szkoła kładzie nacisk na kształcenie, które w równym stopniu rozwija warsztat plastyczny, jak i osobowość intelektualną. Absolwenci szkoły otrzymują dyplom plastyka i maturę, co daje możliwość dalszej nauki na wyższych uczelniach plastycznych, lub w szkołach o innym profilu.

 

Policealne Studium Plastyczne

Jest pierwszą w Polsce, bezpłatną szkołą policealną o specjalności reklama wizualna. Nauka w studium trwa dwa lata. Program studium poszerza posiadane już umiejętności plastyczne, a także daje szansę tym, którzy wcześniej nie zetknęli się z językiem sztuki. Zdobyte w studium umiejętności mogą być traktowane jako przygotowanie do egzaminów wstępnych na wyższe uczelnie artystyczne lub politechniczne wydziały architektury.