Zdalne konsultacje z rysunku, malarstwa i kompozycji przestrzennej dla kandydatów do Państwowego Liceum Sztuk Plastycznych w Kościelcu na rok szkolny 2021/2022

Ze względu na sytuację epidemiczną forma i termin egzaminu mogą ulec zmianie.
Dokumenty prosimy składać w sekretariacie do 31 maja 2021 r. (załącznik 1a (da dole strony), dwa zdjęcia legitymacyjne, zaświadczenie o uczęszczaniu do klasy VIII szkoły podstawowej, zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia kształcenia w danej publicznej szkole artystycznej, wydane przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej (zgodnie z Ustawą Prawo Oświatowe, art. 142 ust.2))

Drodzy Kandydaci! Obecnie wszystkie szkoły -w tym nasza -pracują w trybie zdalnym, dlatego i my chcemy zachęcić Was do spotkania i wymiany doświadczeń online.
Przygotowaliśmy dla Was ofertę konsultacji zdalnych, które będą mieć na celu omówienie konkretnych zagadnień plastycznych oraz korektę prac realizowanych indywidualnie przez Was w domu.
Na adres poczty elektronicznej sekretariatu Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. , możecie przesyłać zdjęcia swoich prac, a nauczyciele przedmiotów artystycznych omówią je w mailu zwrotnym, przesyłając wskazówki do dalszej pracy.

Szczegółowe cele konsultacji to:

  • doskonalenie umiejętności plastycznych, możliwości manualnych i warsztatowych w poszczególnych dziedzinach plastycznych,
  • rozwijanie umiejętności komponowania na określonej płaszczyźnie, ustalania właściwych proporcji poszczególnych przedmiotów,
  • ćwiczenie zdolności obserwacyjnych (umiejętność postrzegania kształtu bryły, perspektywy, waloru i światłocienia w rysunku, oraz koloru w malarstwie),
  • rozwijanie środków ekspresji plastycznej,

Egzaminy wstępne do w liceum sztuk plastycznych to egzamin praktyczny z rysunku, malarstwa i kompozycji przestrzennej. Podczas rekrutacji na rok 2021/2022 nie przeprowadza się egzaminu ustnego ze znajomości zagadnień związanych z różnymi dziedzinami sztuk plastycznych (ze względu na panującą epidemię).

RYSUNEK
Na egzaminie wstępnym kandydaci wykonują ołówkiem rysunek na podstawie obserwacji martwej natury, na kartonie/ bloku technicznym formatu A3. Czas realizacji 90 min.
Wymagania dotyczące realizacji prac rysunkowych:
należy zwracać uwagę na poprawną kompozycję, proporcje ustawionych przedmiotów, właściwy modelunek światłocieniowy oraz zróżnicowanie kreski. W pracy rysunkowej należy również stosować poprawną perspektywę w budowie elementów martwej natury oraz w ukazaniu planów i przestrzeni.

MALARSTWO
Drugą część egzaminu stanowi praca malarska wykonana na podstawie obserwacji martwej natury, namalowana farbami temperowymi lub akrylowymi na kartonie/ bloku technicznym formatu A3. Czas realizacji 90 min.
Wymagania dotyczące realizacji prac malarskich:
należy namalować martwą naturę zwracając uwagę na kompozycję, proporcje ustawionych przedmiotów, wpływ światła na kolor i czytelność planów budujących przestrzeń.

KOMPOZYCJA PRZESTRZENNA
Na egzaminie wstępnym wymagana jest praca rzeźbiarska wykonana w glinie lub plastelinie.
Założeniem tej części egzaminu wstępnego jest poznanie umiejętności kandydata w budowaniu przestrzeni.
Temat pracy opiera się na obserwacji natury i podawany jest przed egzaminem.
Format nie przekracza bryły 20x20x20 cm.
Czas realizacji 90 min.
Wymagania dotyczące realizacji prac z kompozycji przestrzennej:
adekwatna realizacja danego tematu oparta na obserwacji formy, znajomość zasad budowania bryły w konkretnym materiale rzeźbiarskim, podstawowa wiedza dotycząca techniki stosowania danego materiału, jego zalet i wad mających wpływ na realizację,

Zachęcamy Was do kontaktu ze szkołą drogą mailową. Przysyłajcie zdjęcia swoich prac, zadawajcie pytania - na wszystkie postaramy się odpowiedzieć!

 

Regulamin przyjmowania uczniów do PLSP - w przygotowaniu

Załącznik nr 1a

Podanie o przyjęcie do internatu

Zaświadczenie od lekarza

Prezentacja