• Semestr I dla klas I-III - 1.09.2016 - 27.01.2016
 • Semestr I dla klas IV - 1.09.2016 - 22.12.2016
 • Semestr II dla klas I-III - 13.02.2017 - 23.06.2017
 • Semestr II dla klas IV - 2.01.2017 - 31.03.2017

 

 1. Rozpoczęcie roku szkolnego - 1.09.2016
 2. Zebranie z rodzicami i wybór Rady Rodziców - 7.09.2016 godz. 16:30
 3. XXIV OPRM im. Krystyny Drążkiewicz w Kazimierzu Biskupim - 11-25.09.2016
 4. Przegląd z reklamy wizualnej klas IV - 13-14.11.2016
 5. Zebranie z rodzicami i informacja o przewidywanych ocenach semestralnych w klasie IV - 16.11.2016 godz. 16:40
 6. Przedświąteczna aukcja obrazów - 4.12.2016 godz. 16:00
 7. Zebranie z rodzicami i informacja o przewidywanych ocenach semestralnych w klasach I-III - 20.12.2016 godz. 16:40
 8. Rada klasyfikacyjna dla klasy IV (I semestr) - 13.12.2016 godz. 16:40
 9. Zakończenie I semestru w klasie IV - 22.12.2016
 10. Zimowa przerwa świąteczna - 23-31.12.2016
 11. Rada klasyfikacyjna dla klas I-III (I semestr) - 24.01.2017 godz. 16:40
 12. Zakończenie I semestru w klasach I-III - 27.01.2017
 13. Ferie zimowe - 30.01-12.02.2017
 14. Przegląd z reklamy wizualnej klas IV - 15-16.02.2017
 15. Zebranie z rodzicami i informacja o przewidywanych ocenach końcoworocznych w klasie IV - 21.02.2017 godz. 16:40
 16. Rada klasyfikacyjna dla klasy IV (dopuszczenie do obrony prac dyplomowych - II semestr) - 21.03.2017 godz. 16:40
 17. Zakończenie zajęć w klasach programowo najwyższych: 7 dni przed rozpoczęciem egzaminów dyplomowych - 31.03.2017
 18. Wiosenna przerwa świąteczna - 13-18..04.2017
 19. Obrona prac dyplomowych
  • historia sztuki - 10-11.04.2017 godz. 9:00
  • reklama wizualna - 20-21.04.2017 godz. 9:00
  • ew. egzaminy poprawkowe z historii sztuki - 25.04.2017
 20. Rada zatwierdzająca wyniki egzaminów dyplomowych - 26.04.2017 godz. 16:40
 21. Uroczystość rozdania świadectw dyplomowych w klasie IV - 27.04.2017
 22. Zebranie z rodzicami i informacja o przewidywanych ocenach końcoworocznych w klasach I-III - 9.05.2017 godz. 16:40
 23. Część ustna i pisemna egzaminu maturalnego:
  • ustna - j. polski: 8-20.05.2017, j. obce: 4-26.05.2017
  • pisemna - j. polski: 4.05.2017, matematyka: 5.05.2017, j. angielski: 8.05.2017, j. francuski: 19.50.2017
 24. Egzamin wstępny do klasy I - 6.06.2017 godz. 8:00
 25. Rada klasyfikacyjna dla klas I-III (II semestr) - 13.06.2017 godz. 16:40
 26. Zakończenie rocznych zajęć dydaktycznych: 23.06.2017 godz. 9:00
 27. Ferie letnie - 24.06-31.08.2017

 

Dodatkowe dni wolne

 1. 4-5.05 i 8.05.2017 - matury pisemne
 2. 31.10.2016 - poniedziałek przed 1.11.2916
 3. 14.10.2016 - Dzień Edukacji Narodowej
 4. 2.05.2017 - wtorek przed 3.05.2016
 5. 16.06.2017 - piątek po Bożym Ciele

 

Planowane terminy plenerów szkolnych

 • 14-27.05.2017 - I tura
 • 28.05-10.06.2017 - II tura