Dnia 2 grudnia 2012 roku o godzinie 16.00 w gmachu naszej szkoły odbyła się dwudziesta pierwsza z kolei przedświąteczna aukcja uczniowskich prac malarskich. Organizatorami tej tradycyjnej imprezy byli : Rada Rodziców, Stowarzyszenie na Rzecz Zespołu Szkół Plastycznych w Kole "w Koło Sztuki", nauczyciele przedmiotów artystycznych i Samorząd Uczniowski.

Pozyskane środki zostaną przekazane najbardziej potrzebującym uczniom. Wszystkim osobom, które uczestniczyły w aukcji serdecznie dziękujemy i zapraszamy na kolejne!

1
2
3
5
6
7
8
9
11
p1
p2