Przegląd drugiego etapu prac dla uczniów szkół plastycznych makroregionu północno-zachodniego odbył się w dniach 16-17 marca 2018 roku w ZSP w Gdyni. W przeglądzie wzięło udział 50 uczniów
z 17 szkół kształcenia plastycznego.

Państwowe Liceum Sztuk Plastycznych w Kościelcu reprezentowały: Anna Maria Pilarska – rzeźba, Aleksandra Strzelińska - rysunek i Daria Antkiewicz – malarstwo.

Juty w składzie:

Przewodniczący - prof. Jacek Jagielski – UA Poznań
Członkowie Jury - prof. Krzysztof Gliszczyński – ASP Gdańsk
prof. Tomasz Milanowski – ASP Warszawa
prof. Wojciech Sęczawa – ASP Gdańsk
prof. Zbigniew Szot – UA Poznań
prof. Andrzej Zwolak – ASP Kraków

Przyznało reprezentantkom naszej szkoły II miejsce z sumą punktów 79,25.

Anna Maria Pilarska i Daria Antkiewicz zakwalifikowane zostały do III etapu w Dłużewie.

Gratulujemy!

Zdjęcia pochodzą ze strony http://www.zsplast.gdynia.pl/Przeglady_makroregionalne/13/Galeria/galeria.html