Dnia 1 marca 2018 roku podczas uroczystego apelu uczciliśmy pamięć Żołnierzy Wyklętych. Tematyka uroczystości obejmowała przedstawienie czasu, zasięgu, zakresu walk zbrojnych i politycznych o suwerenność Polski po zakończeniu II wojny światowej. Przedstawiliśmy sylwetki dwóch bohaterów walki o wolność: podporucznika Zygmunta Wawrzyniaka ps. „Sęp” oraz rotmistrza Witolda Pileckiego. W apelu wzięły udział uczennice klasy IIa: Lidia Tańska, Gabriela Kowacka i Klaudia Stelmachowska, pod kierunkiem p. Olivera Kujawskiego. 
[fot. Hanna Szurgot]

[grafika: https://szczecin.ipn.gov.pl/pl9/aktualnosci/34993,1-marca-Narodowy-Dzien-Pamieci-Zolnierzy-Wykletych.html]