29.09.2018 r. w siedzibie Publicznego Ogniska Plastycznego im. Jana Skotnickiego w Grodzisku Mazowieckim miał miejsce wernisaż prac malarskich powstałych w trakcie Ogólnopolskiego Pleneru Ognisk Plastycznych „Kościelec 2018”. W trakcie wakacji w dniach 01-07 sierpnia do PLSP w Kościelcu przyjechali słuchacze z siedmiu państwowych  ognisk plastycznych. Plener był współorganizowany przez CEA w Warszawie, POP im. J. Skotnickiego w Grodzisku Mazowieckim i PLSP w Kościelcu. Pod okiem wykładowców z POP w Grodzisku Mazowieckim i nauczycieli PLSP w Kościelcu powstało wiele interesujących prac pokazujących specyfikę Kościelca.